Regulamin płatności

Regulamin płatności R3Craft.pl 


§1 Postanowienia ogólne 


§1.1 Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest właściciel strony www.r3craft.pl Daniel Gaik, prowadzący niezarejestrowaną działalność gospodarczą na podstawie Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. 
§1.2 Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są wirtualnymi przedmiotami lub dodatkowymi funkcjonalnościami na serwerze R3Craft.pl w grze Minecraft, dalej zwanymi świadczeniami dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na serwerze R3Craft.pl w grze Minecraft. 
§1.3 Użytkownikiem w mniemaniu regulaminu jest osoba korzystająca z serwisu R3Craft.pl lub osoba, która dokonała zakupu dowolnego świadczenia. 
§1.4 Serwis R3Craft.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB. 
§1.5 Kanałem płatności w mniemaniu regulaminu jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie. 
§1.6 Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie. Data ostatniej modyfikacji 08.02.2020r. 


§2 Płatności 


§2.1 Usługi kupowane są na podany przy zakupowanym przedmiocie czas. 
§2.2 Zakupione przedmioty wirtualne istnieją maksymalnie na czas trwania danej edycji serwera. 
§2.3 Jako iż serwis R3Craft.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: kontakt@r3craft.pl 
§2.4 Płatności SMS oraz Przelew obsługuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02-143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129. (MicroSMS.pl) 
§2.5 Reklamacje SMS premium/przelew należy kierować na: KLIK 
§2.6 Reklamacje PaySafeCard należy kierować na: KLIK 
§2.7 Reklamacje PayPal należy kierować na: KLIK 


§3 SMS Premium 


§3.1 Koszt wysłania SMS wynosi: 
- 71480 1zł zł netto (1,23 zł brutto). 
- 72480 2 zł netto (2,46 zł brutto). 
- 73480 3 zł netto (3,69 zł brutto). 
- 74480 4 zł netto (4,92 zł brutto). 
- 75480 5 zł netto (6,15 zł brutto). 
- 76480 6 zł netto (7,38 zł brutto). 
- 79480 9 zł netto (11,07 zł brutto). 
- 91400 14 zł netto (17,22 zł brutto). 
- 91900 19 zł netto (23,37 zł brutto). 
- 92022 20 zł netto (24,70 zł brutto). 
- 92550 25 zł netto (30,75 zł brutto). 
Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster). 
§3.2 Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.     
§3.3 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@r3craft.pl 
§3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej. 


§4 Odstąpienie od umowy 


§4.1 Użytkownik otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może wpłynąć i wywołać nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. 
§4.2 W przypadku, gdy użytkownik takich zmian nie poczynił, może napisać oświadczenie na następujący adres mailowy: kontakt@r3craft.pl 


§5  Zasady świadczenia usług 


§5.1 Serwis R3Craft.pl, nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie rozpowszechnia jakichkolwiek danych użytkowników. 
§5.2 Ceny świadczeń w serwisie R3Craft.pl w każdej chwili mogą ulec zmianie. 
§5.3 Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie (z wyjątkiem płatności PaySafeCard, które są sprawdzane ręcznie) w chwili uiszczenia opłaty. 

 

Wykonane przez: bojawiem55.pl