§1 Definicje

§1.1 Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
§1.2 Administracja – osoby fizyczne, zarządzające serwerem/serwisem i nadzorujące jego pracę.
§1.3 Serwer – Internetowy serwer multiplayerowej gry Minecraft.
§1.4 Serwis – strona internetowa Serwera dostępna pod adresem: https://r3craft.pl
§1.5 Sprzedający – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwera oraz Serwisu na rzecz Użytkowników – Daniel Gaik.
§1.6 Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługę dostarczaną przez serwis.

§2 Postanowienia ogólne

§2.1 Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
§2.2 Rejestrując się na serwerze automatycznie potwierdzasz znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
§2.3 Administracja ma pełne prawo do modyfikowania lub zmieniania zawartości regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników o zmianach.
§2.4 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w niniejszym regulaminie, które działają na szkodę serwera.

§2.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§3 Rejestracja i zasady korzystania

§3.1 Użytkownik może posiadać tylko 1 konto. W przypadku, gdy na danym adresie IP gra więcej niż 1 osoba (np. brat/siostra), użytkownik powinien zgłosić ten fakt, w celu uniknięcia bana za multikonta.
§3.2 Rejestracja jest i będzie darmowa.
§3.3 Zabrania się używania nicków obraźliwych, szerzących nienawiść, wyzywających, zawierających wulgaryzmy lub mogących kogoś urazić.
§3.4 Zakazane jest podszywanie się pod graczy oraz administrację.
§3.5 Zakazane są programy do zmiany IP.
§3.6 Zakazane jest rejestrowanie nicków premium, jeżeli nie jest się właścicielem tego konta. Takie konta mogą być usuwane lub oddawane prawdziwemu posiadaczowi (w przypadku gdy prawdziwy właściciel konta zgłosi, że jego nick ktoś zarejestrował).
§3.7 Zakazane jest sprzedawanie kont oraz przedmiotów za realne pieniądze.
§3.8 Zakazane jest dzielenie i oddawanie kont.

§4 Ogólne zasady na serwerze

§4.1 Zabrania się pisania CAPS LOCKIEM
§4.2 Zabrania się obrażania i wyzywania graczy/administracji.
§4.3 Zabrania się podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.
§4.4 Zabrania się spamowania zarówno na czacie ogólnym, na czacie prywatnym, jak i komendami.
§4.5 Zakaz używania wulgaryzmów i słów uznawanych za obraźliwych.
§4.6 Zakaz utrudniania gry innym użytkownikom. Do utrudniania gry NIE należy próba zabijania i zabijanie na serwerze Survival oraz niszczenie terenu wokół działki.
§4.7 Zakazane jest oszukiwanie (np. podczas handlu, robienie wysp pułapek, wabienie darmowymi itemami, zabijanie po teleportacji - tpa, tpahere (tylko w przypadku, gdy zabójca wabił/kłamał podczas prośby o teleportację. Bezmyślne akcpetowanie zaproszeń jest błędem gracza.) itp.).
§4.8 Wykorzystywanie błędów/bugów karane jest banem permanentnym.
§4.9 Administracja może w każdej chwili zrestartować lub zatrzymać serwer.
§4.10 Zabrania się stosowania tzw. floodu (ciąg bezsensownych znaków, powtarzanie liter etc.).
§4.11 Administracja może oddać konto w przypadku kradzieży, jeśli konto jest kontem premium lub gracz zakupił jakąś usługę w ItemShopie (w celu weryfikacji).
§4.12 Zabrania się głoszenia treści nazistowskich, faszystowskich, antysemickich, a także innych treści powszechnie uważane za obraźliwe, a także krzywdzące.
§4.13 Zakaz używania wspomagaczy (cheatów/skryptów itp).
§4.14 Reklamowanie stron www, serwerów głosowych, serwerów minecraft oraz kanałów YT jest zabronione (nawet podanie nazwy).
§4.15 Zabrania się podawania nieprawdziwych informacji, oraz wprowadzanie innych w błąd.
§4.16 Zabrania się proszenia Administracji o przedmioty, rangi, pieniądze, a także różne usługi.
§4.17 Zabrania się głoszenia treści erotycznych, o podtekście seksualnym.
§4.18 Zakaz robienia “afczarek”(afm też zalicza się do tej kategorii) (omijanie afk-kicka) – VIPy i MVIPy mają pozwolenie.
§4.19 Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego administracji.
§4.20 Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji.
§4.21 Administracja nie ponosi odpowiedzialności i nie angażuje się w handel między graczami.
§4.22 Zakaz omijania kary nałożonej przez administrację.
§4.23 Zakazane są próby: wyłudzenia informacji, włamania na konta, oraz wszelkie inne metody wyłudzania innych rzeczy.
§4.24 Administracja nie odpowiada za stracone itemy (oszustwa, bugi itp.).
§4.25 Zabrania się robienia lava castów na serwerze Survival.
§4.26 Posiadając rangę VIP/MVIP i ich podchodne zabronione jest wykorzystywanie ich w celu pomocy innym graczom (branie przedmiotów od osób z rangą Gracz i sprzedawanie ich w sklepie VIP/MVIP w celu posiadania większego zystku itp.).

§5 Sklep serwera

§5.1 Użytkownik ma prawo do zakupu rangi VIP, MVIP, oraz innych pakietów.
§5.2 Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
§5.3 Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ w przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email kontakt@r3craft.pl
§5.4 Ranga premium nie zwalnia z przestrzegania regulaminów.
§5.5 Sprzedający nie odpowiada za błędnie wysłane pieniądze. Zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.
§5.6 Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usługi / rzeczy premium przepadają, a administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry.
§5.7 Wszystkie konta, przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu.
W takim przypadku administracja nie zwraca użytkownikom pieniędzy.

Taryfikator kar

Przewidziane kary za najczęstsze przewinienia:
1. Używanie programów/skryptów ułatwiających grę - Ban permanentny
2. Wyzywanie/wyśmiewanie/krytykowanie gry innych graczy lub ich osoby - Kick/Mute/Ban według uznania administratora
3. Reklamowanie treści niezwiązanych z serwerem R3Craft.pl oraz jego podmiotami - Ban na 7 dni -> Ban permanentny
4. Ping powyżej 200ms - Ostrzeżenie -> Kick
5. Oszukiwanie graczy - Ban na 1 godzinę -> Ban na dzień -> Ban na 7 dni
6. Spamowanie na czacie tekstowym - Kick -> Mute na 1 godzinę -> Mute na dzień
7. Nick zawierający treści obraźliwe/rasistowskie/wulgarne - Kick -> Ban na 1 godzinę -> Ban na 1 dzień
8. Podszywanie się pod innego gracza - Kick -> Ban do 7 dni
9. Niestosowanie się do zaleceń admina - Kick -> Ban na 30 minut
10. Ucieczka przed banem - Przedłużony ban
11. Przeklinanie na czacie tekstowym - Ostrzeżenie -> Mute na 30 minut
12. Grożenie banem - Kick -> Ban na 30 minut
13. AFK - Kick
14. Działanie na szkodę serwera (np. budowanie lagownic) - Ban na 1 dzień -> Ban na tydzień -> Ban permanentny
15. Tworzenie lava castów - Ban na 1 dzień -> Ban na tydzień -> Ban na 30 dni -> Ban według uznania admina

Są to proponowane kary. Administracja może nadawać inne (dłuższe/krótsze) kary według uznania, w zależności od sytuacji. Przewinienia nieopisane w taryfikatorze są także rozpatrywane indywidualnie przez administrację!

! !